OSP Paszki Duże Ochotnicza Straż Pożarna Paszki Duże


Ochotnicza Straż Pożarna w Paszkach Dużych została założona w 1926 roku.

Założycielami byli Franciszek Niewęgłowski syn Józefa, Stanisław Plutyński,Aleksander Ziółkowski,Jan Grochowski, Jan Niewęgłowski, Franciszek Niewęgłowski syn Aleksandra.Józef Grochowski,Zygmund Paszkowski i Józef Domański.

Pierwszym prezesem został Franciszek Niewęgłowski syn Aleksandra a naczelnikiem Aleksander Ziółkowski.

Do 1939 roku OSP w Paszkach Dużych liczyła 28 członków.

Budowę remizy rozpoczęto w 1929 roku a zakończono w 1933 roku przy współpracy społęczeństwa wsi, wójta gminy oraz dziedzica.

Sygnałem alarmowym do pożaru i zbiórek była trąbka, oraz lemiesze umieszczone na drzewach.

W 1939 roku podczas wojny zniszczono dokumenty wielu strażaków, którzy przeszli do konspiracji, po wyzwoleniu OSP wznawia swą dalszą działaność.

Podjęto remont remizy, szkolenia strażaków, zakup sprzętu, uczestniczy też  w uroczystościach państwowych i kościelnych jako kompania honorowa na koniach.

W 1950 roku jednostka z własnych i gminnych funduszy zakupiła motopompę i sprzęt.

W latach 80 wyremontowano budynek strażnicy a w latach 90 powstał projekt budowy nowego budynku strażnicy, który został oddany do użytku w 1998 roku.

W tym samym roku poświęcono  budynek remizy wraz z samochodem, który został pozyskany z jednostki wojskowej dzięki pomocy pułkownika Zbigniewa Domańskiego i tym sposobem OSP w paszkach Dużych była już jednostką typu S.

W 2006 roku nasza jednostka obchodziła 80 lecie, uroczystość została poprzedzona mszą świętą, której przewodniczył ks. Henryk Hołoweńko.

W 2010 roku przeprowadzono remont budynku remizy, a także pozyskano nowy samochód GBA Mercedes Atego.

W latach 2011 - 2013 jednostka pozyskuje bardzo dużo nowoczesnego sprzętu pożarniczego wraz z drugim samochodem typu GBA Iveco Unic.

W 2013 roku jednostka Ochodniczej Straży Pożarnej w Paszkach Dużych została wlączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 28.02.2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym wybrano nowe władze.

Zarząd OSP w składzie:

Prezes - dh. Jacek Domański

v-ce Prezes  - dh. Dariusz Krzyształowicz

Naczelnik - dh. Grzegorz Skomorowski

Skarbnik - dh. Paweł Domański

Sekretarz - dh. Łukasz Niewęgłowski

Gospodarz - dh. Zbigniew Niewęgłowski

Członek - Józef Domański

Skałd Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - dh. Lech Wierzchowski

Sekretarz - dh. Radosław Karwowski

Członek - dh. Krzysztof Bober

 

Najcześciej czytane na naszej stronie
Pożar budynku magazynowego
Pożar samochodów ciężarowych.
Pożar bel słomy